Kontakt os nu
42 59 1900

Forretningsbetingelser

Forretningsforbindelser

Gyldighed af forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende fra Februar 2018 og gælder for ekspedition af købsaftaler til kunder, ydet af Din-Berigtigelse (Din-Bolighandel ApS) efter denne dato, medmindre anden skriftlig aftale er indgået.


Rådgivningsydelser, forsikring og oplysninger til kunden

Din-Berigtigelse rådgiver ikke om købesummens rimelighed og eventuel finansiering; skattemæssige forhold; anvendelighed af ejendommen og lignende; eller anden for rådgivning. Således er der udelukkende tale om den tinglysningsmæssige ekspedition i forbindelse med udarbejdelsen af skødet.

Din-Berigtigelse (Din-Bolighandel ApS) har ansvarsforsikring hos Dansk Ejendomsmæglerforening, Tryg Forsikring, med et beløb på op til 5 mio. pr. skade.


Fortrolighedspolitik (gældende sagsbehandlingen og hjemmeside)

Din-Berigtigelse og Din-Bolighandel ApS vil aldrig gøre brug af dine kontaktoplysninger til markedsføring, nyhedsbreve eller lignende. De oplyste private kontaktoplysninger bruges udelukkende til behandling af din sag. Vi forbeholder os ret til at kontakte dig med henblik på at høre, om du har været tilfreds med sagsbehandlingen.Din-Berigtigelse vil aldrig videregive dine personlige oplysninger til 3. part, medmindre det anses som nødvendigt for sagsbehandlingen.


Juridiske ejerforhold

Din-Berigtigelse er udelukkende et markedsføringsnavn under Din Bolighandel ApS, Overdrevsvej 75, 4640 Faxe. CVR 37460508.


Sagsbehandlingsydelser og udførelse

En typisk sagsbehandling vil indeholde følgende ydelser:

Udarbejdelse, ekspedition og tinglysning af skøde

Korrespondance med din og sælgers pengeinstitut samt ejendomsmægler undervejs

Frigivelse af købesum overfor sælger når der foreligger endeligt skøde uden anmærkninger

Tinglysning af debitorskifte på sikkerhed til ejerforeningen samt eventuel forhøjelse af dette, hvis relevant (mod ekstra honorar)*

Afslutning af handlen

Såfremt 3. parts ydelser skulle være nødvendige, vil Din-Berigtigelse altid oplyse kunden omkring priser, mulige interessekonflikter med videre.


Salær & betalingsbetingelser & ansvar

Omkostninger/gebyrer og eventuelle udlæg relateret til sagen, herunder tinglysningsafgift til staten, betales af kunden, dette udover salæret.

Priser oplyst på vores hjemmeside er altid inkl. moms.

De anførte priser på hjemmesiden omfatter en sædvanlig ekspedition og de dertilhørende arbejdsopgaver. Såfremt der måtte opstå specielle komplikationer, som vil medføre yderlige arbejdsopgaver eller ekstraordinære arbejdstimer, vil vi kontakte kunden for at aftale, om vi skal påbegynde ekstraordinært arbejde mod et øget salær. Vi påbegynder aldrig ekstraordinært arbejde uden forudgående tilladelse fra kunden.

Der faktureres når udkastet til købsaftalen er godkendt af kunden. Betalingsbetingelserne er 3 hverdage fra fakturadatoen.


Ansvarsbegrænsninger og værneting

Din-Berigtigelse (Din-Bolighandel ApS) og dets ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tab og følgeskader.

Den leverede skøde ekspedition gør Din-Berigtigelse (Din-Bolighandel ApS) ansvarlig i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i dansk ret.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist kunden til.

Ekspeditionen foretaget af Din-Berigtigelse (Din-Bolighandel ApS) og dets ansatte, samt nærværende forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres ved en dansk domstol.

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem kunden og Din-Berigtigelse (Din-Bolighandel ApS), opfordres kunden til at tage kontakt os, således sagen kan forsøges løst i god mindelighed.


Hvidvaskning og arkivering

Din-Berigtigelse (Din-Bolighandel ApS) er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som senest ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, hvorfor kunder som udgangspunkt vil blive bedt om en kopi af pas eller kørekort til opbevaring i sagsmappen.

Din-Berigtigelse (Din-Bolighandel ApS) opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.


Privatlivspolitik

Websitet www.din-berigtigelse.dk er ejet af Din-Bolighandel ApS, som kan kontaktes på info@din-bolighandel.dk og tlf. 36 96 54 55. Adressen er Overdrevsvej 75, 4640 Faxe.

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering.

Cookies kan deles med trejdepart.

Du kan blokere og slette cookies ved hjælp fra dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering/